Marcus Aurelius

Kommentera

Ett citat som den gamla romerska kejsaren Marcus Aurelius ska ha sagt:

 

"The first rule is to keep an untroubled spirit. The second is to look things in the face and know them for what they are."

 

Det första kräver styrkan att klara av att alltid ha ett öppet sinne. Det andra kräver modet att våga se saker för vad de är!