En av de allra vanligaste läggningarna inom tarot är det Keltiska Korset. Den är populär eftersom den på ett enkelt sätt kan ge en bra förståelse för en viss situation. Den belyser både interna och externa perspektiv, både tankar och händelser och ger en övergripande bild av helheten.
 
Läggningen ser ut som följer:
 

Hur man lägger korten kan variera något från person till person, men jag brukar välja att lägga dem utifrån bilden ovan, där jag börjar med 1an och sedan lägger varje kort synligt ända till 10an. Sedan tar jag en stund och tittar på helheten, innan jag går in och tolkar varje kort. Men det kan som sagt  variera. Vissa vill lägga varje kort i taget och tolka det, innan de går vidare till nästa.
 
Korten står för följande (och, detta är mitt sätt att lägga):
 
1: Det centrala kortet, du själv eller din nuvarande sitation, eller grunden för den uppkomna situationen
2: Det som korsar det, ett problem, en viktig fråga som inte är löst
3: Något du inte är medveten om eller som du vet men väljer att inte uppmärksamma, en signal från ditt undermedvetna
4: Det nära förgångna
5: Något du lägger mycket fokus på, något du ser som viktigt men som kanske inte är så viktigt som du tror
6: Den närmaste framtiden
7: Hur du ser på dig själv i denna situation eller vad du har gjort för att skapa detta
8: Hur andra ser på dig eller var omvärlden kan erbjuda dig
9: Dina förhoppningar eller farhågor inför framtiden
10: Ödeskortet - hur framtiden kommer att te sig om du följer samma riktning som idag
 
Det är också viktigt att ta in läggningen i sin helhet i sin tolkning. Jag brukar ofta titta på hur många kort från stora respektive lilla arkanan som är närvarande. Är det många kort från stora arkanan så finns det något ödesmättat över läggningen. Det kan också vara ett tecken på att händelserna som utspelar sig kommer att ha en stor påverkan på personens liv under lång tid framöver.
 
Hur ser det ut med de fyra sviterna? Är det någon svit som dominerar alldeles, eller är det någon svit som saknas. Även det kan ge en god indikation på hur balansen i personens liv är, vad som finns i överflöd och vad som kanske behöver förändras.
 
Det viktigaste är att du som lägger korten känner dig bekväm med läggningen, och att det finns ett stort utrymme för dina egna tolkningar. Ju oftare man lägger tarot, desto mer personlig blir ens egen läggning.

Det Keltiska Korset Tarotläggning

Tarot Kommentera
 
 
En av de allra vanligaste läggningarna inom tarot är det Keltiska Korset. Den är populär eftersom den på ett enkelt sätt kan ge en bra förståelse för en viss situation. Den belyser både interna och externa perspektiv, både tankar och händelser och ger en övergripande bild av helheten.
 
Läggningen ser ut som följer:
 

Hur man lägger korten kan variera något från person till person, men jag brukar välja att lägga dem utifrån bilden ovan, där jag börjar med 1an och sedan lägger varje kort synligt ända till 10an. Sedan tar jag en stund och tittar på helheten, innan jag går in och tolkar varje kort. Men det kan som sagt  variera. Vissa vill lägga varje kort i taget och tolka det, innan de går vidare till nästa.
 
Korten står för följande (och, detta är mitt sätt att lägga):
 
1: Det centrala kortet, du själv eller din nuvarande sitation, eller grunden för den uppkomna situationen
2: Det som korsar det, ett problem, en viktig fråga som inte är löst
3: Något du inte är medveten om eller som du vet men väljer att inte uppmärksamma, en signal från ditt undermedvetna
4: Det nära förgångna
5: Något du lägger mycket fokus på, något du ser som viktigt men som kanske inte är så viktigt som du tror
6: Den närmaste framtiden
7: Hur du ser på dig själv i denna situation eller vad du har gjort för att skapa detta
8: Hur andra ser på dig eller var omvärlden kan erbjuda dig
9: Dina förhoppningar eller farhågor inför framtiden
10: Ödeskortet - hur framtiden kommer att te sig om du följer samma riktning som idag
 
Det är också viktigt att ta in läggningen i sin helhet i sin tolkning. Jag brukar ofta titta på hur många kort från stora respektive lilla arkanan som är närvarande. Är det många kort från stora arkanan så finns det något ödesmättat över läggningen. Det kan också vara ett tecken på att händelserna som utspelar sig kommer att ha en stor påverkan på personens liv under lång tid framöver.
 
Hur ser det ut med de fyra sviterna? Är det någon svit som dominerar alldeles, eller är det någon svit som saknas. Även det kan ge en god indikation på hur balansen i personens liv är, vad som finns i överflöd och vad som kanske behöver förändras.
 
Det viktigaste är att du som lägger korten känner dig bekväm med läggningen, och att det finns ett stort utrymme för dina egna tolkningar. Ju oftare man lägger tarot, desto mer personlig blir ens egen läggning.